Pro zájemce

Co zvážit a nač myslet?

Lokalita

Tréninky probíhají na Praze 5. Přesnou adresu sdělíme soukromě po tom, co se dohodneme a budete pozváni na trénink. 

Frekvence tréninků

Tréninky probíhají každý týden. 

Pá 18:00-19:00, Ne 19:00-20:00

Účast na trénincích je dobrovolná, prezence není sledována.

Disciplíny

Naše tréninky vždy zahrnují suburi (trénink kihon), a dále trénink kat nebo gekiken. Konkrétní náplň tréninku se liší trénink od tréninku, ale obecně velký důraz je kladen na vytvoření pevných základů, nad kterými se pak dá skládat nadstavba dle zájmu studentů a potřeb dojo. Tyto nadstavby jsou na individuální dohodě se senseiem dojo a zahrnují nejen pokročilé dovednosti ovládání katany, ale i ovládání naginaty, tyče bo, nodachi nebo dalších zbraní. Také se věnujeme vrhání šurikenů a tamešigiri, neboli praktickému sekání.

Očekávání - nejsme Koryú

Happó ryú se vyvinulo z Toyama ryú, které samo bylo ustanoveno až v roce 1925 na vojenské akademii v Toyama. Vzhledem k okolnostem vzniku stylu, je tento osekán na dřeň a zaměřen extrémně prakticky. Happó ryú klade důraz na jednoduché a funkční techniky, což se dlouhodobě projevuje ve velmi dobrých výsledcích v tamešigiri. Vedlejším důsledkem tohoto přístupu je, že náš styl nemá vybudované velké množství ceremoniálů a rituálů, které někteří studenti očekávají. 

Rovněž si v dojo tykáme, hierarchii ctíme přijímáním rad a pokynů, nikoli oslovováním titulem. 

Potřebná výzbroj a výstroj

Minimem výstroje, kterou (výhledově) požadujeme, je hakama, kaku-obi a gi. Hakama by měla být tmavá, jinak studentům ponecháváme možnost volby stylu a barev oděvu dle jejich vlastního vkusu a uvážení. Toto minimum je možné až žádoucí doplnit dalšími tradičními prvky oblečení, jako je např. haori nebo tabi. 

Další důležitou složkou výzbroje je vlastní katana. Vzhledem k typu našich tréninků se na kvalitu ocele kladou větší nároky než u jiných dódžó, důrazně doporučujeme ocele 1095 a T10, nebo samozřejmě tamahagane. 

Netrváme na katanách kovaných tradiční metodou, repliky jsou v pořádku. Samozřejmě s výběrem poradíme, nejste-li si jistí.

Finance

Od členů se očekává, že se budou podílet na příspěvcích na pronájem tělocvičny. Tento příspěvek se platí 2x ročně, přibližně v lednu a září, a jeho poslední výše byla 2000 Kč, nicméně jeho výše se odvíjí od dohody s pronajímatelem. 

Vstupní náklady (na oděv a meč) jsou variabilní a odvíjejí se od vašeho vkusu a požadavků. Doporučujeme počítat přibližně s 15 000 Kč. (tyto peníze neplatíte dojo, nejedná se o zápisné, samozřejmě) 

Kromě toho je potřeba počítat s drobnými náklady na spotřební materiál (zejména péče o meč). Sada na péči o meč stojí kolem 1000 Kč a vydrží "až velmi dlouho", samozřejmě v závislosti na tréninkové intenzitě.

Kde je potřeba počítat s vyššími náklady, je trénink tamešigiri. Rozbité dodavatelské řetězce značně prodražují nákupy rohoží, které slouží jako terč pro sekání. Nicméně do tamešigiri nikoho nenutíme, tedy míru výdajů za tuto disciplínu si určíte sami. 

Otázky a odpovědi

Přihlásit se může každý svéprávný člověk starší 18 let. Na přímluvu a zaručení současného člena nebo osoby chované v obzvláštní úctě je možné tuto hranici ve výjimečných případech snížit. 

Dále požadujeme fyzický a duševní stav, který odpovídá tomu, že se trénuje s potenciálně smrtící zbraní.

Platí, že učitel si vybírá své studenty osobně. Sensei může odmítnout studenta i bez udání důvodu. Pokud se tak stane, prosíme o skromné akceptování této situace. 

V případě, že již studujete jiné bojové umění a chcete trénovat souběžně i s námi, prosíme, abyste si před podáním přihlášky k nám ujasnili postoj vaší domovské organizace. Hakuzan dojo v zásadě nemá problém s výukou žáků, kteří souběžně trénují např. kendo nebo judo, nicméně každá takováto situace bude posuzována individuálně, viz. o odstavec výše.

V ideálním případě za námi přijdete na nějaké akci, kde se rovou seznámíme a dohodneme vše potřebné.

Pokud to není praktické, například je zima a tedy nepořádáme veřejné akce, napište nám přes sociální sítě, v posledním případě přes kontaktní formulář. Vše najdete v záložce Kontaktujte nás.

Následně vám potvrdíme, zda-li máme v současné době volné kapacity. Pokud ano, pak budete vyzván, abyste formálně požádal přímo senseie dojo, pana Zemana, o přijetí do školy. Dle etikety a slušnosti, rozhodnutí o přijetí může učinit právě jen sensei dojo.

Rozhodně nečekejte na vypsání náboru, ty v tradiční podobě nepořádáme.

Naše tréninky nejsou koncipovány pro krátkodobé studenty. Budování základních dovedností trvá nějaký čas a naše filosofie nás vede k preferování těchto základů nad rychlým postupem skrz disciplíny. V tomto ohledu by se o příliš kvalitní zážitek nejednalo. 

Veřejné zážitkové workshopy v současnosti nepořádáme, ale budeme rádi, pokud nám tento zájem sdělíte. Pokud bude dostatečný zájem, není vyloučené, že se nějaký termín vypíše. 

To není žádný problém, každý někdy začínal. 

Jakožto nováčka se vás ujme některý ze starších žáků dojo a vysvětlí vám základní etiketu meče a správné techniky zacházení s ním, aby nedošlo k nechtěným zraněním. Pak se přidáte na suburi (základní trénink) k nám. Tyto základy jsou součástí každého tréninku a i nejpokročilejší studenti jej provádí. V druhé části tréninku, kdy se obvykle trénují katy a sestavy, si vás opět vezme stranou nějaký ze starších žáků a bude s vámi trénovat ovládání katany, zejména její tasení a opětovné bezpečné zasunutí. 

Na několik prvních tréninků si vystačíte s elánem a zdravou pokorou. Meč na trénink bude k zapůjčení a cvičební úbor sice je formálně stanoven, ale dodržování není důsledně (nebo vlastně vůbec) kontrolováno. Měli byste ovšem mít nějaký pásek, za který se dá zasunout katana. Ideální je kaku-obi, ale chápeme, že ne každý už nějaké má. Dá se nahradit jakýmkoli jiným obi, případně páskem z karate. V nejzašším případě postačí i pásek od kalhot, přičemž látkový je lepší než kožený. 

Nevyžadujeme od vás investice, dokud nebudete rozhodnuti, že chcete pokračovat dlouhodobě. Až se tak rozhodnete, úbor si sestavíte sami dle vlastních preferencí v rámci našich požadavků. K tomuto rozhodnutí byste měli dospět během prvního měsíce. 

Neumím japonsky, bude to problém?

Nebude. Hlavním jazykem dojo je čeština, přestože několik lidí japonštinu ovládá.

Samozřejmě při tréninku používáme japonské termíny, nicméně ty rádi opakovaně vysvětlíme, než vám přejdou do krve. Není potřeba je umět napsat, vlastně není potřeba je ani přeložit, jen si zapamatovat, co se pod daným termínem skrývá a co se tedy po vás vlastně chce. 

Hakuzan dojo je nakloněno studentům obou pohlaví a z dlouhodobého hlediska u nás ženy tvořily přibližně třetinu členů, přestože momentálně se tento poměr trochu snížil. Ke studentkám přistupujeme se stejnou individuální péčí jako ke studentům. Stejně tak mají možnost projevit a uplatnit své přednosti, a to jak při trénincích, tak veřejných ukázkách. 

Dojo má ovšem jen sdílenou šatnu.