Ochrana osobních údajů

Data z kontaktního formuláře (jméno, příjmení, email) neukládáme za dalším účelem ke zpracování (zasílání obchodních sdělení) ani nearchivujeme (neukládáme do databáze pro jakékoliv další zpracování) ani neposkytujeme třetí osobě ke zpracování. Slouží výlučně jako komunikační zdroj mezi dvěma subjekty za účelem poskytnutí informace o místě a času konání tréninku.

Na našich stránkách požíváme cookies technická, která jsou důležitá pro chod webu. Dále pak cookies třetích stran a těmi jsou Google analytics, která se používají za účelem zpracování analytica pro počet návštěvníků za čas, informace o navšívených stránkách, použití technologií atd. Tyto údaje jsou anonynmí a pouze informativní.

Bíla hora